Fordelaktige rovinsekter og småkryp

En stor populasjon av rov- og fordelaktige parasittinsekter er svært viktig i ethvert motstandsdyktig jordbruks-/skogbrukssystem. I stedet for å vente på at problemet med skadeinsekter dukker opp, så vil et bredt spekter av tilstedeværende rovinsekter og insektsparasitter sørge for at problemet aldri oppstår. Antall tilstedeværende insekter og småkryp kan økes betraktelig på forskjellige måter.

Systemplanter og høy biodiversitet

Det finnes et bredt spekter av planter som tiltrekker seg disse på samme måte som visse planter kan tiltrekke seg blomsterbestøvende insekter. Planter i Kurvplantefamilien (Asteraceae, tidligere Compositae) og Skjermplantefamilien (Apiaceae) utgjør hovedandelen av denne typen viktige systemplanter.

Skjulesteder

Mange rovinsekter har behov for rikelig med skjul der eggene og de unge larvene er beskyttet mot andre rovdyr, og der de kan gjemme seg når de ikke er aktive. Gode skjulesteder kan blant annet være et stykke urørt mark i eller rundt pryd- og nyttehagen. Dette kan for eksempel være et bed med tett vegetasjon med stauder og jorddekkeplanter, en bit naturtomt eller ei blomstereng.

Halm, flis og annet organisk materiale

I grønnsakhagen og under bærbusker og frukttrær kan du legge et jorddekke av kompost, kvist, halm, gressavklipp og annet organisk materiale. Hvis du reduser jordbearbeidingen til et minimum, vil dette øke overlevelsen av egg og larver. Kombinerer du urørt jord med jorddekke, får du et godt helårsmiljø for blant annet løpebillene med tilgang til mat i form av detrivorer når plantespiserene ikke er tilstede. For rovinsekter med lang generasjonstid er det viktig å sørge for et habitat med gode bo- og matmuligheter som gjør at de er tilstede allerede når plantespiserene dukker opp på våren.

Rovinsekter og fordelaktige parasitter

Vanlig jordløper
Agurkurt
Rovmidd
Edderkopper (Araneae)
    • Korsedderkopp - Araneus diadematus
    • Krabbeedderkopper - Thomisidae
Rovfluer
    • Børsterovflue - Dysmachus trigonus
    • Gulhåret rovflue - Laphria flava
    • Lang gressrovflue - Leptogaster cylindrica
    • Sandrovflue - Philonicus albiceps
    • Skogrovflue - Neoitamus
    • Svarthårrovflue - Tolmerus atricapillus
Løpebiller (Carabidae)
    • Grønn sandjeger - Cicindela campestris
    • Fiolett jordløper - Carabus violaceus
    • Skogsandjeger - Cicindela sylvatica
    • Vanlig jordløper - Carabus nemoralis
Bokskorpion - Chelifer cancroides
Marihøner - Coccinellidae
Saksedyr (Dermaptera)
Snylteveps (Ichneumonoidea)
Nebbteger (Anthocoridae)
    • Vanlig nebbtege - Anthocoris nemorum
Rovteger
    • Rovtege - Rhynocoris iracundus
    • Rød rovtege - Atractotomus mali
Åtsel- og rovbiller (Staphylinoidea)
    • Åtselgravere (Nicrophorus spp.)
Vevkjerringer (Opiliones)
Nettvinger (Planipennia eller Neuroptera)
    • Gulløyer - Chrysopidae
Rødgul bløtvinge - Rhagonycha fulva
Blomsterfluer
    • Dobbeltbåndet blomsterflue - Episyrphus balteatus
    • Firflekket galleblomsterflue - Pipiza quadrimaculata
    • Kort gressblomsterflue - Melanostoma mellinum
    • Lang gressblomsterflue - Melanostoma scalare
    • Liten vepseblomsterflue - Chrysotoxum arcuatum
    • Lysende galleblomsterflue - Pipiza noctiluca
    • Nåleblomsterflue - Baccha elongata
    • Rødmaurblomsterflue - Microdon myrmicae
    • Tobåndet vepseblomsterflue - Chrysotoxum bicinctum
    • Vanlig markblomsterflue - Eupeodes corollae
Snyltefluer (Tachinidae)
Parasittvepser (Chalcidider)
Stikkvepser (Vespinae)
    • Geithams - Vespa crabro
    • Jordveps eller vanlig veps - Vespula vulgaris
    • Tysk veps - Vespula germanica

Skadeinsekter i skoghagen

Bringebærglassvinge
Agurkurt
Almestjertvinge - Satyrium w-album (Sibirsk alm)
Aspargesbille - Crioceris asparagi (Asparges)
Bartrespinnmidd - Oligonychus ununguis (Einer, Furu)
Bjørkefrostmåler - Operophtera fagata (Løvtrær og løvbusker)
Bladlus - Aphidoidea
    • Eplegressbladlus - Rhopalosiphum insertum (Pære)
    • Grønn eplebladlus - Aphis pomi (Eple, Hagtorn, Pære)
    • Hasselbladlus - Myzocallis coryl (Hassel)
    • Hyllebladlus - Aphis sambuci (Svarthyll)
    • Kirsebærbladlus - Myzus cerasi (Søtkirsebær, surkirsebær)
    • Rød eplebladlus - Dysaphis plantaginea (Engsyre, Eple)
    • Solbærbladlus - Hyperomyzus lactucae (Rips)
Bladvepser - Tenthredinidae
Blodlus - Eriosoma lanigerum (Eple, Kvede, Pære, Rogn)
Blå orebladbille - Agelastica alni (Bjørk, Hassel, Lindetrær, Oretrær)
Bringebærbille - Byturus tomentosus (Bringebær)
Bringebærglassvinge - Pennisetia hylaeiformis (Bringebær)
Brunskogsnegl - Arion vulgaris
Bærtege - Dolycoris baccarum (Bringebær)
Bøkebladlus - Phyllaphis fagi (Bøk)
Eplebladgallmygg - Dasineura mali (Eple)
Eplebladmidd - Aculus schlechtendali (Eple, Pære)
Epleglansvikler/Eplevikler - Cydia pomonella (Eple, Pære)
Eplesnutebille - Anthonomus pomorum (Eple, Pære)
Eplespinnmøll - Yponomeuta malinellus (Eple)
Epleveps - Hoplocampa testudinea (Eple)
Flekkvingefruktflue - Drosophila suzukii (Myke bær-og fruktbusker som Bjørnebær og Bringebær)
Fruktskallvikler - Adoxophyes orana (Eple, Pære, Rips)
Frukttrebladveps - Caliroa cerasi (Eple, Hagtorn, Kirsebær, Pære, Svartsurbær)
Frukttremidd - Panonychus ulmi (Kirsebær, Plomme, Pære)
Frøteger - Lygaeidae (Bjørk, Kirsebær, Oretrær, Rogn)
Gallevepser - Cynipidae (Eik)
Grønn løvsnutebille - Phyllobius argentatus (Solbær)
Grønn stinktege - Palomena prasina (Bringebær, Rabarbara, Svarthyll)
Grå knoppvikler - Hedya nubiferana (Eple, Hagtorn, Kirsebær, Pære, Rips, Solbær)
Gråpudret jordfly - Agrotis segetum (Asparges, Potet)
Gul frostmåler - Agriopis aurantiaria (Frukttrær)
Hasselgallmidd - Phytoptus avellanae (Hassel)
Humlenebbfly - Hypena rostralis (Humle)
Håret engtege - Lygus rugulipennis (Jordbær, Potet)
Ildtege - Pyrrhocoris apterus (Kattost, Lind og Storrobinia)
Jordbærflatvikler - Acleris comariana (Jordbær)
Jordbærmidd - Phytonemus pallidus fragariae (Jordbær)
Jordbærsnutebille - Anthonomus rubi (Bringebær, Jordbær)
Kirsebærmøll - Argyresthia pruniella (Søtkirsebær, surkirsebær)
Liljebille
Agurkurt
Liljebille - Lilioceris lilii (Martagonlilje)
Lindebladveps - Caliroa annulipes (Lindetrær)
Liten frostmåler - Operopthera brumata (Løvtrær og løvbusker)
Liten kålsommerfugl - Pieris rapae (Buskstrandkål, Strandkål, Tatarisk strandkål)
Løkflue - Delia antiqua (Gressløk, Sjallotløk)
Maur - Formicidae
Nøttesnutebille - Curculio nucum (Eple, Hassel)
Oksehodespinner - Phalera bucephala (Hassel og andre løvtrær)
Oldenborre - Melolontha melolontha
Plommegallmidd - Eriophyes similis/Phytoptus similis (Plomme)
Plommeveps - Hoplocampa flava & Hoplocampa minuta (Plomme)
Plommevikler - Cydia funebrana (Plomme)
Psikveldfly - Acronicta psi (Hassel)
Pæregallmidd - Phytoptus pyri (Pære)
Pæregallmygg - Contarinia pyrivora (Pære)
Ripsskuddmøll - Lampronia capitella (Rips, Solbær, Stikkelsbær)
Rognebærmøll - Argyresthia conjugella (Eple, Rogn)
Rognespinnmøll - Yponomeuta padella (Rogn, Slåpetorn)
Rosesikade - Edwardsiana rosae (Bjørnebær, Bringebær, Eple, Eplerose, Rynkerose, Jordbær, Kirsebær)
Rødfottege - Pentatoma rufipes
Rød rovtege - Atractotomus mali (Eple, Hagtorn, Pære)
Selleriflue - Euleia heraclei (Løpstikke)
Skjoldlus - Coccoidea (Drue, Eple, Hagtorn, Hassel Oretrær, Pære, Slåpetorn)
Skumsikader - Cercopidae (Oretrær)
Smellere/Smellerlarver - Agriotes ssp. (Potet)
Veksthussnutebille
Agurkurt
Solbærgallmidd - Cecidophyopsis ribis (Solbær)
Solbærgallmygg - Dasineura tetensi (Solbær)
Stankelben - Tipula ssp. (Potet)
Stikkelsbærbladveps - Nematus ribesii (Rips, Stikkelsbær)
Stor frostmåler - Erannis defoliaria (Løvtrær og løvbusker)
Stor kålsommerfugl - Pieris brassicae (Buskstrandkål, Strandkål, Tatarisk strandkål)
Syrekanttege - Coreus marginatus (Rabarbara)
Syreveps - Ametastegia glabrata (Engsyre, Eple, Slirekne)
Tistelbukk - Agapanthia villosoviridescens (Artisjokk, Kardon)
Vanlig pæresuger - Cacopsylla pyri (Pære)
Veksthussnutebille - Otiorhynchus sulcatus (Drue, Jordbær, Solbær)
Viklere - Tortricidae (Eik, Furu)

Sommerfugler - Lepidoptera
Rotetere - Hepialidae
    • Konvallroteter - Korscheltellus lupulinus
Tredrepere - Cossidae
    • Løvtredreper - Cossus cossus
    • Takrørdreper - Phragmataecia castaneae
Glassvinger - Sesiidae
    • Bjørkeglassvinge - Synanthedon scoliaeformis
    • Bringebærglassvinge - Pennisetia hylaeiformis (Bringebær)
    • Engglassvinge - Bembecia ichneumoniformis
    • Epleglassvinge - Synanthedon myopaeformis
    • Krossvedglassvinge - Synanthedon andrenaeformis
    • Oreglassvinge - Synanthedon spheciformis
    • Ripsglassvinge - Synanthedon tipuliformis
    • Rødflekkglassvinge - Synanthedon culiciformis
Sneglespinnere - Limacodidae
    • Eikesneglespinner - Apoda limacodes
Bloddråpesvermere - Zygaenidae
    • Grønn metallsvermer - Adscita statices
    • Liten bloddråpesvermer - Zygaena viciae
    • Seksflekket bloddråpesvermer - Zygaena filipendulae
    • Stor bloddråpesvermer - Zygaena lonicerae
Svalestjerter Papilionidae
    • Apollosommerfugl - Parnassius apollo
    • Svalestjert - Papilio machaon
Smygere - Hesperiidae
    • Bakkesmyger - Pyrgus malvae
    • Engsmyger - Ochlodes sylvanus
    • Kommasmyger - Hesperia comma
    • Moltesmyger - Pyrgus centaureae
    • Tiriltungesmyger - Erynnis tages
Hvitvinger - Pieridae
    • Aurorasommerfugl - Anthocharis cardamines
    • Hagtornsommerfugl Aporia crataegi
    • Liten kålsommerfugl - Pieris rapae (Buskstrandkål)
    • Rapssommerfugl - Pieris napi
    • Sitronsommerfugl - Gonepteryx rhamni
    • Skoghvitvinge - Leptidea sinapis
    • Stor kålsommerfugl - Pieris brassicae (Buskstrandkål)
    • Vandregulvinge - Colias croceus
    • Vandrehvitvinge - Pontia edusa
Glansvinger - Lycaenidae
    • Almestjertvinge - Satyrium w-album (Sibirsk alm)
    • Argusblåvinge - Plebeius argus
    • Eikestjertvinge - Favonius quercus
    • Engblåvinge - Polyommatus semiargus
    • Fiolett gullvinge - Lycaena helle
    • Grønnstjertvinge - Callophrys rubi
    • Idasblåvinge - Plebejus idas
    • Ildgullvinge - Lycaena phlaeas
    • Lakrismjeltblåvinge - Plebejus argyrognomon
    • Oransjegullvinge - Lycaena virgaureae
    • Purpurgullvinge - Lycaena hippothoe
    • Sankthansblåvinge - Aricia artaxerxes
    • Slåpetornstjertvinge - Thecla betulae
    • Timianblåvinge - Phengaris arion
    • Tiriltungeblåvinge - Polyommatus icarus
    • Vårblåvinge - Celastrina argiolus
Nymfevinger - Nymphalidae
    • Admiral - Vanessa atalanta
    • Adippeperlemorvinge - Argynnis adippe
    • Aglajaperlemorvinge - Argynnis aglaja
    • Bergringvinge - Lasiommata petropolitana
    • Blåknapprutevinge - Euphydryas aurinia
    • Brunflekket perlemorvinge - Boloria selene
    • Dagpåfugløye - Aglais io
    • Engperlemorvinge - Brenthis ino
    • Fløyelsringvinge - Erebia ligea
    • Frøyas perlemorvinge - Boloria freija
    • Gullringvinge - Aphantopus hyperantus
    • Hvit admiral - Limenitis camilla
    • Hvit c - Polygonia c-album
    • Kartvinge - Araschnia levana
    • Keiserkåpe - Argynnis paphia
    • Kirsebærsommerfugl - Nymphalis polychloros
    • Klipperingvinge - Lasiommata maera
    • Myrperlemorvinge - Boloria aquilonaris
    • Mørk rutevinge - Melitaea diamina
    • Neslesommerfugl - Nymphalis urticae
    • Ospesommerfugl - Limenitis populi
    • Perleringvinge - Coenonympha arcania
    • Prikkrutevinge - Melitaea cinxia
    • Rappringvinge - Maniola jurtina
    • Ringperlemorvinge - Boloria eunomia
    • Skogringvinge - Pararge aegeria
    • Sølvkåpe - Issoria lathonia
    • Sørgekåpe - Nymphalis antiopa
    • Sørringvinge - Lasiommata megera
    • Tistelsommerfugl - Vanessa cardui
Halvspinnere - Drepanidae
    • Flekkhalvspinner - Thyatira batis
    • Lindesigdvinge - Sabra harpagula
    • Prakthalvspinner - Habrosyne pyritoides
Ekte spinnere - Lasiocampidae
    • Rødbrun bladspinner - Phyllodesma ilicifolia
Påfuglspinnere - Saturniidae
    • Naglespinner - Aglia tau
Tussmørkesvermere - Sphingidae
    • Dødninghode - Acherontia atropos
    • Kveldpåfugløye - Smerinthus ocellata
    • Lindesvermer - Mimas tiliae
    • Ligustersvermer - Sphinx ligustri
    • Liten snabelsvermer - Deilephila porcellus
    • Mauresvermer - Hyles gallii
    • Ospesvermer - Laothoe populi
    • Stor snabelsvermer - Deilephila elpenor
    • Vindelsvermer - Agrius convolvuli
    • Vortemelksvermer - Hyles euphorbiae
Målere - Geometridae
    • Bjørkefrostmåler - Operophtera fagata
    • Gul frostmåler - Agriopis aurantiaria
    • Gullmåler - Camptogramma bilineata
    • Liten frostmåler - Operopthera brumata
    • Purpurmåler - Lythria cruentaria
    • Stor frostmåler - Erannis defoliaria
Tannspinnere - Notodontidae
    • Bjørketannspinner - Pheosia gnoma
    • Oksehodespinner - Phalera bucephala
Praktfly - Erebidae
    • Brun bjørnespinner - Arctia caja
    • Bøkebørstespinner - Calliteara pudibunda
    • Humlenebbfly - Hypena rostralis
    • Karminspinner - Tyria jacobaeae

Spinnerlarver lever ofte svært sosialt
Agurkurt
Båtfly - Nolidae
    • Eikebåtfly - Bena bicolorana
Nattfly - Noctuidae
    • Gammafly - Autographa gamma
    • Lønnekveldfly - Acronicta aceris
    • Psikveldfly - Acronicta psi
    • Større båndmetallfly - Diachrysia chrysitis
    • Taggvingefly - Phlogophora meticulosa