Blåknapprutevinge
Euphydryas aurinia

Blåknapprutevinge - Euphydryas aurinia
Larvene lever som plantespiser på blåknapp.

Foto ©  Guren Efferus