Oksehodespinner
Phalera bucephala

Oksehodespinnerlarver kan opptre i store grupper og snauspise trær og busker