Psikveldfly
Acronicta psi

Psikveldfly - Acronicta psi
Larvene lever som plantespiser på ulike løvtrær og busker

Foto ©  Guren Efferus