Solbærgallmygg
Dasineura tetensi

Når nye skudd ruller seg sammen og blir forkrøplede er det en indikasjon på solbærgallmygg larve

Larven er 2-3 mm lang

Foto ©  Magnus Gammelgaard
Link til plantedoktor