Plommeveps
Hoplocampa flava & Hoplocampa minuta

Den voksne plommevepsen lever av pollen og nektar og bestøver blomsten. Senere legger den egg inne i blomsten

Angrepne frukter til venstre, friske frukter til høyre

Hull etter plommevepslarven

Små sorte hull på unge frukter er første tegn på angrep

Her ses larven med sitt sorte hode

Foto ©  Magnus Gammelgaard
Link til plantedoktor