Tiriltungesmyger
Erynnis tages

Larven lever på tiriltunge og andre planter i erteblomstfamilien