Skogrovfluer
Neoitamus

Skogrovfluene er forholdsvis store og kraftige rovfluer. Artene trives i skog og skogkanter, hovedsakelig i løvskogsområder

Artene sitter ofte på kvister eller trestammer og venter på at byttedyr skal komme flyvende forbi. Byttedyrene består av bl.a. nattsvermere og andre sakteflyvende insekter.

Foto ©  Guren Efferus