Flekkvingefruktflue
Drosophila suzukii

Voksne fluer er bare 2-3 mm lange, og ligner sine nære bananflue-slektninger.

Larvene er 1-4 mm lange, typiske fluelarver.

Hannene har en lett gjenkjennelig plett på vingene

Foto ©  Magnus Gammelgaard
Link til plantedoktor