Stor bloddråpesvermer
Zygaena lonicerae

Stor bloddråpesvermer - Zygaena lonicerae
Larvene lever som plantespiser fortrinnsvis på gulflatbelg og rødkløver, men også på andre erteplanter som tiriltunge og ulike vikke-arter (Vicia)

Foto ©  Guren Efferus