Purpurgullvinge
Lycaena hippothoe

Hunn

Larven lever på engsyre, men kan også leve på småsyre og krushøymol

hann