Engperlemorvinge
Brenthis ino

Larven lever på mjødurt og bringebær, eventuelt også andre Rubus-arter.