Takrørdreper
Phragmataecia castaneae

Larven lever i stengelen til takrør der den trenger nesten to år på utviklingen.