Eplespinnmøll
Yponomeuta malinellus

Sammnspunnede blader med ekskrementer i er en klar indikasjon på eplespinnermøll

En larvekoloni

Kun i sjeldne tilfeller resulterer de i nedgang i fruktproduksjon

Voksen eplespinnermøll

Foto ©  Guren Efferus & Magnus Gammelgaard
Link til plantedoktor