Solbærgallmidd
Cecidophyopsis ribis

Svulmede, runde knopper, kaldt galler, er et sikkert tegn på angrep av solbærgallmidd. Pilene viser angrepne knopper

Ved gjennomskjæring av knoppen kan man tydelig se middene

Det kan være flere hundre midd i en knopp

Foto ©  Magnus Gammelgaard
Link til plantedoktor