Planter inndelt etter herdighetssone

H1-H2 planter
H3-H4 planter
H5-H6 planter
H7-H8 planter

Hva er en herdighetssone?

Norge kan deles inn i plante-, herdighets- eller klimasoner fra H1 til H8. En plante i herdighetssone H8 kan plantes i alle soner, mens en plante i klimasone H3 kan plantes i sone H1 til og med sone H3. Vilkårene for vekst og overvintring varierer sterkt over små avstander med lokale variasjoner. Det vil f.eks være mulig å plante en H4 plante i H5 områder som har lune og varme vokseplasser, f.eks ved at mikroklimaet i hagen eller skoghagen er forbedret med jorddekkere og vindbrytere.Det er viktig å merke seg at herdighetssoneinndelingen bare er en indikator. For eksempel vil forskjellen mellom vinter- og sommertemperatur ha vel så mye og si for enkelte planter. Andre vekstvilkår kan av ulike grunner være utilstrekkelige slik at plantene ikke herdes tilstrekkelig til å overvintre.