Stor frostmåler
Erannis defoliaria

Stor frostmålerlarve i aksjon på et lindeblad

Stor frostmålerlarve kan gjøre stor skade på fruktreblomster, særlig epleblomster

Den vingeløse hunnen på vei opp fra jorden opp i et epletre. Limbelter på trærne har vist seg effektivt for å forhindre invasjon

Voksen stor frostmåler han

Foto ©  Guren Efferus & Magnus Gammelgaard
Link til plantedoktor