Plantesykdommer i skoghagen

Det finnes ikke noen fast oppskrift på hvordan man kan unngå sykdommer på planter, spesielt utfordrende er det når man dyrker utsatte arter som epler, pærer og plommer. Noen tommelfingerregler er det riktignok.

Resistente sorter

Frukt- og bærutviklere har ikke bare store og riktproduserende avlinger for øye, flere sorter er utviklet for å unngå utsatte sykdommer. I noen tilfeller kan det i visse områder være tilstrekkelig å ha sorter som produserer ekstra tidlig eller seint, og dermed unngå klimatiske forutsetninger for tilstedeværelse av et gitt patogen.

Beskjæring og fjerning av infisert materiale

Mange soppsykdommer får ikke fotfeste om det er nok luftgjennomstrømming. Da kan det være tilstrekkelig med litt uttynning av greiner og bladverk som sørger for bedre lufting, og ev. fjerne og beskjære infisert materiale om det ikke er alt for utbredt. Beskjær gjerne også sårede greiner med rene kutt. Rene kutt gjør det vanskeligere for insekter og patogener å penetrere planten. Unngå beskjæring i perioder som er ugunstig for arten.

Begrenset nitrogengjødsling

Mye nitrogen fører til mye vekst og sårbare skudd som lettere kan penetreres av insekter som lager inngangssår for sykdommer.

Unngå midler som dreper sopp

Midler som dreper sopp, dreper nesten alltid soppene som jobber for plantene, speselt endofyttiske sopper som er svært viktige for plantenes forsvarssystem mot patogene angrep. De fleste midler som har til hensikt å ta ut spesielle patogener ender med et økosystem i ubalanse som det kan ta lang tid å rett opp i.

Hevede bed og mineralisering av jorda

Flere patogener får fotfeste i vannsyk jord. Kompostering og tilførsel av organisk materiale som kan bygge opp humusnivåene er da nødvendig. Mens du venter på at jordorganismene magi vekker jorda til liv kan hevede bed være en god løsning. Levende jord betyr også mineralrik jord. Går jorda tom for et grunnstoff byr det ofte på problemer.

Friskt plantemateriale

Man har et svært dårlig utgangspunkt om man begynner med planter som allerede bærer på alvorlige sykdommer allerede før du har fått de i jorda. Mye planteimport bærer dessverre med seg patogene organismer hvert eneste år. Unngå å bidra til akkurat det. Om du som privatperson importerer en feil plante kan du riskere å gjøre svært mange bønder arbeidsløse fremover. Unngå å plante ut busker og trær med rotsår som er utsatt for honningsopp. Soppen er nesten allestedsnærværende og lager mye trøbbel i materiale med rotsår.

Fjern problemarter

Har du problemer med eksempelvis rust, så har denne soppen nesten alltid vekstskifte med en annen art. Å fjerne denne arten vil da fjerne livslinjen for soppen.

Plantesykdommer

Bringebærskuddsjuke - Didymella applanata (Bringebær)
Eikemeldugg - Microsphaera quercina (Eik)
Eplemeldugg - Podosphaera leucotricha (Eple)
Epleskurv - Venturia inequalis (Eple)
Filtrust - Cronartium ribicola (Furu, Solbær)
Flatskurv i potet - Streptomyces spp (Potet)
Frukttrekreft/Canker - Nectria galligena (Eple, Hagtorn, Rogn)
Grå monilia - Monilia laxa (Aprikos, Eple, Kirsebær, Morell, Plomme, Pære)
Gråskimmel - Botrytis cinerea (Bjørnebær, Bringebær, Drue, Jordbær, Kaki, Solbær)
Gul monilia - Monilia fructigena (Eple, Hassel, Kirsebær, Plomme, Pære)
Hagtornrust/Einerrust - Gymnosporangium clavariiforme (Einer, Hagtorn, Pære)
Heggeflekk - Blumeriella jaapii (Kirsebær)
Heksekostsopp - Taphrinales (Bjørk, Plomme)
Honningsopper - Armillaria spp (Løv- og bartrær)
Jordbærmeldugg - Podosphaera aphanis (Jordbær)
Jordbærsvartflekk - Colletotrichum acutatum (Jordbær)
Jordbærøyeflekk - Mycosphaerella fragariae (Jordbær)
Klumpblad - Exobasidium ssp (Tyttebær)
Løkrust - Puccinia allii (Gressløk, Hvitløk, Sjallotløk)
Løkskimmel - Peronospora destructor (Gressløk, Hvitløk, Sjallotløk)
Misteltein - Viscum album (Eple)
Perikumrust - Melampsora hypericorum (Prikkperikum)
Plommepung - Taphrina pruni (Kirsebærplomme, Plomme, Slåpelomme)
Potettørråte - Phytophthora infestans (Potet)
Prikksyke - Bitter pit (Eple, Pære)
Pærebrann - Erwinia amylovora (Eple, Hagtorn, Pære)
Pærerust/Einerrust - Gymnosporangium sabinae (Pære)
Pæreskurv - Venturia pirina (Pære)
Rognerust/Einerrust - Gymnosporangium cornutum (Einer, Rogn)
Rød marg i jordbær - Phytophthora fragariae var fragariae (Jordbær)
Rød rotråte i bringebær - Phytophthora fragariae var rubi (Bringebær)
Rødvorte - Nectria cinnabarina (Løvtrær)
Skjellrot - Lathraea squamaria (Hassel, or)
Solbærmeldugg - Podosphaera mors-uvae (Rips, Solbær, Stikkelsbær)
Stenfrukt bakteriekreft - Pseudomonas syringae (Kirsebær, Morell, Plomme, Slåpelomme)
Storknolla råtesopp - Sclerotinia sclerotiorum (Potet)
Sølvglans - Chondrostereum purpureum (Frukttrær og bærbusker)
Valnøttbakteriose - Xanthomonas aboricola v.juglandis(Valnøtt)
Valnøttsvartflekk - Ophiognomonia leptostyla (Valnøttartene)
Vinmeldugg - Uncinula necator (Drue)
Vorteskurv - Spongospora subterranea (Potet)