Rovmidd
(Acari)

Rovmidd er en artsrik gruppe som er ekstrem viktig ved bekjempelse av annen planteskadende midd. Her på åtselbille. Ikke alle åtselbiller lever av åtsel, men blant annet larver av insekter og landlevende lungesnegler. Om man ser en åtselgraver vil man legge merke til at det ofte sitter mange, ganske store, røde midd på den. Disse er ikke parasitter, men er derimot nyttige for billen. Dette er rovmidd som angriper blant annet egg av fluer, og de bidrar dermed til å holde nede bestandene av dyr som konkurrerer med åtselgravernes larver. Middene hekter seg fast på åtselgraveren og blir dermed transportert til et nytt kadaver.