Sørringvinge
Lasiommata megera

Sørringvinge - Lasiommata megera
Larvene lever som plantespisere på hundegras, engrapp, kamgras, knegras, rødsvingel og sauesvingel

Foto ©  Guren Efferus