Ospesvermer
Laothoe populi

Larven lever på osp. Voksne svermere har reduserte munndeler og tar ikke til seg næring

Foto ©  Guren Efferus