Svarthårrovflue
Tolmerus atricapillus

Svarthårrovflue som har fanget en dagpåfugløye.

Svarthårrovflue er en middels stor rovflue og er en av våre vanligste rovfluer. Svarthårrovflue finnes i en rekke forskjellige habitater, gjerne åpne habitater med en del tørr jord og god solinnstråling. Busk- og trevegetasjon og ujevn bakkestruktur som gir skjul og dekning er vanlige habitater. Arten lever hovedsakelig som predator på andre tovinger. Svarthårrovflue har sin hovedutbredelse i Sørøst-Norge, men er også funnet på Vestlandet og nord til nordlige deler av Oppland og Hedmark.

Arten lever hovedsakelig som predator på andre tovinger – alt fra mindre fluer til større robuste fluer som for eksempel blomsterfluer (Syrphidae). Det finnes også registreringer av svarthårrovflue som predator på andre grupper som møll, mindre biller, teger, solitære veps, solitære bier, parasittiske veps og maur. Den jakter byttedyr ved å aktivt angripe dem når de sitter i vegetasjonen..