Oldenborre
Melolontha melolontha

Det er særlig larvene som gjør skade, de voksne billene spiser ganske store mengder blader fra løvtrær, men sjelden så mye at det blir alvorlige skade av det. Larvene lever i ganger 20 – 40 cm nede i jorden. I tidligere tider kunne det av og til bli svært høye mengde av oldenborrelarver som førte til store avlingstap.

Foto ©  Guren Efferus