Grønn metallsvermer
Adscita statices

Grønn metallsvermer - Adscita statices
Larvene lever som plantespiser på syre (Rumex)

Foto ©  Guren Efferus