Plommegallmidd
Eriophyes similis/Phytoptus similis

Plommegallmidd forårsaker med sin sugin misformete ujevne utvekster og innsunkne felt i fruktskallet.

De første symptomer på plommegallmidd ses rett etter løvsprett

Gallene blir rødlige utover sommeren

Foto ©  Magnus Gammelgaard
Link til plantedoktor