Kort gressblomsterflue
Melanostoma mellinum

Er utbredt over det meste av Norge. Larvene lever av bladlus