Slåpetornstjertvinge
Thecla betulae

Slåpetornstjertvinge - Thecla betulae
Larvene lever som plantespiser på bjørk (Betula) eller andre løvtrær som seljearter (Salix), alm eller osp.

Foto ©  Guren Efferus