Skoghvitvinge
Leptidea sinapis

Larven lever på erteplanter og er angitt fra vikke (Vicia), erteknapp (Lathyrus), tiriltunge og sneglebelg (Medicago)