Liten kålsommerfugl
Pieris rapae

Larven lever fremfor alt på forskjellige kålplanter som de kan snauspise

Puppe

Foto ©  Guren Efferus & Magnus Gammelgaard