Vårblåvinge
Celastrina argiolus

Vårblåvinge - Celastrina argiolus, hunn
Larvene lever som plantespiser på trollhegg, blåbær, blokkebær og røsslyng