Pæregallmidd
Phytoptus pyri

De første symptomer på angrep av pæregallmidd ses ofte umiddelbart etter løvsprett

Åpnet galle under mikroskop viser en midd

Angrepne og ikke angrepne blader på samme tre på forsommeren

Deformerte blader blir etterhvert sorte og faller av

Foto ©  Magnus Gammelgaard
Link til plantedoktor