Bøkebørstespinner
Calliteara pudibunda

Larvene lever som plantespiser på bøk, hengebjørk, eik og andre løvtrær. Kan opptre som skadedyr på humle

Larven spinner seg inn i en kokong og forpupper og overvintrer som puppe

Bøkebørstespinner hann på humle

Foto ©  Guren Efferus