Gullmåler
Camptogramma bilineata

Larvene kan leve på en rekke forskjellige planter, blant andre vassarve (Stellaria media) og syre (Rumex spp.)

Foto ©  Guren Efferus