Lang gressblomsterflue
Melanostoma scalare

Er utbredt over det meste av Norge. Larvene lever av bladlus