Bladvepser
Tenthredinidae

Larvene lever av å gnage blad av ulike planter. De voksne er rovdyr. Larvene til de forskjellige artene har noen få eller flere næringsvekster, både blant mindre planter, urter, busker og trær. Flere av artene regnes som alvorlige skadedyr. Noen ganger forekommer det masseopptreden og da kan bladvepslarvene snauspise store områder på ganske kort tid.

Foto ©  Guren Efferus