Vanlig pæresuger
Cacopsylla pyri

Nymfer av vanlig pæresuger i forskjellige stadier suger på nye skudd

Skadelig sotdugg etter vanlig pæresuger vinterstid

Vanlig pæresuger legger egg før levsprett

De gule eggene er iøynefallende, især om man har en lupe for hånden

Egg på nytt skudd

Egg på blad

Siste nymfestadie

Foto ©  Magnus Gammelgaard
Link til plantedoktor