Plommevikler
Cydia funebrana

Slike sukkeragtige dråper indikerer ofte at plommevikleren har vært på ferde

Plommevikler larve

Foto ©  Magnus Gammelgaard
Link til plantedoktor