Tysk veps
Vespula germanica

Tysk veps er rovdyr og lever av andre mindre dyr, ofte larver til insekt som lever i vegetasjonen. Et bol kan ta opptil 2 kg småkryp i løpet av en sesong. Vepsene kan selv bli skadedyr frukt på høsten

Foto ©  Guren Efferus