Nåleblomsterflue
Baccha elongata

Er utbredt over det meste av Norge. Larvene lever av bladlus