Saksedyr
(Dermaptera)

Saksedyr har bitende munndeler og lever av forskjellig organisk føde og kan gjerne ta mindre levende byttedyr.

Blant annet regnes den som det viktigste nyttedyret mot skadeinsektet blodlus

De bidrar også til å holde bladlus bestanden nede

Foto ©  Guren Efferus