Stor kålsommerfugl
Pieris brassicae

Eggleggende hunn

Egg på undersiden av et kålblad

Nyklekkede larver

Puppe

Foto ©  Guren Efferus & Magnus Gammelgaard