Kommasmyger
Hesperia comma

Kommasmyger - Hesperia comma
Larvene lever som plantespiser på ulike gressarter, spesielt sauesvingel

Foto ©  Guren Efferus