Firflekket galleblomsterflue
Pipiza quadrimaculata

Er utbredt over det meste av Norge. Larvene lever av bladlus