Ripsglassvinge
Synanthedon tipuliformis

Larven lever i margen av kvister på bærbusker i slekten Ribes, f.eks. solbær, rips, og stikkelsbær