Bokskorpion
Chelifer cancroides

Driver rov på andre små insekter som støvlus, spretthaler og midd.

Foto ©  Guren Efferus