Gammafly
Autographa gamma

Gammafly - Autographa gamma
Larvene lever som plantespiser på ulike urter

Foto ©  Guren Efferus