Børsterovflue
Dysmachus trigonus

Børsterovflue er kun kjent fra noen få lokaliteter på Østlandet. Børsterovflue trives best på tørre og varme områder. Her kan den observeres sittende eksponert på sand eller i lav gressvegetasjon. Arten lever som rovdyr på andre insekter som tovinger (spyfluer, stilettfluer, møkkfluer etc.).