Fløyelsringvinge
Erebia ligea

Fløyelsringvinge - Erebia ligea
Larvene lever som plantespiser på mange ulike gress- og starrarter