Lindebladveps
Caliroa annulipes

Når trærne får gule høstfarger i juli er det indikasjon på lindebladveps. Etablerte trær klarer seg, men hemmes i veksten

Larven forårsaker kraftig skjelletering av bladene

Senere brunes bladene

På oversiden av bladene kan man se typisk "vindusgnaging".

Lindebladvepslarvene er snegleaktige som små

Larveene spiser rutene mellom nervene

Foto ©  Magnus Gammelgaard
Link til plantedoktor