Vandregulvinge
Colias croceus

Eggene legges helst på lusern og i mindre grad på tiriltunge. Larven er grønn med gul sidestripe og blir ca. 36 mm lang. Overvintringen skjer som larve, men arten klarer ikke vinteren hos oss

Puppe i sluttfasen

Hunn